Skogstjänst

Utför skogsarbete som röjning,

plantering, trädfällning, naturvård mm.

Innehar:

 Grönt kort- Skog

 Röjsågs kort

 Motorsågskort A+B+C

F-skatt

KONTAKT: Björn Åkesson Björling, Utvängstorp, Backgården, 522 92 TIDAHOLM  utvangs@gmail.com, tel. 0705-132010