Beaglarna

 Utvängs Ztella SE45081/2013 är efter Multi Ch Tail Tips Tulo 1 ( e.Hedeby Huntings Clay u Gold lines secret art) u SJCh Utvängs Tsaritza ( e Beaglers Villervalle u SJCH Utvängs Qula). Ztella är bara intresserad av hare. Hon har ett bra sök och är tättskallig.

Meriter:

Jakt: 1x2:a ha, 3x3:a ha, RR-diplom


Utställning:

Excellent junior klass - Hp

Excellent CK öppen klass, Excellent jaktklass

BIS på Inofficiell utställning 2015

Utvängs Cleopatra SE48198/2017 är efter SE VCH SE J Kombi CH Vistenas Brick (e. SE JCH Klippuddens Håkan u. SE JCH Mohill's Liza) u. J Utvängs Ztella ( e. Multi CH Tail Tip's Tulo u. SE JCH Utvängs Tzaritsa). Cleo är intresserad av både rådjur och hare, vilket passar bra med hennes storlek, ca 34 cm. Har ett tätt, fint skall. Startat på unghundsprov där hon drev rådjur i 20 min.


Utställning:

Excellent CK, juniorklass

Excellent, unghundsklass


 

Utvängs Belladonna SE31771/2016 är efter SE JHC Dino (e. Har-Zeldas Hugo u. Storjordens Molly) u. J Utvängs Ztella (e. Multi CH Tail Tips Tulo I u. SE JCH Utvängs Tzaritsa). En av de mest intensiva valpar vi haft! Hon jagar hare och räv. Hon har ett bra sök och ett mycket bra drevskall.


Meriter: 1x1a, 2x 2:a, 1x 3a, ha unghundsprov. 3+3, 1 hare öppen klass.

Godkänt anlagsprov i viltspår.

2 x 1:a öppen klass viltspår.


Utställning:

Excellent, Juniorklass

Excellent, Jaktklass

© Copyright Utvängs kennel 2005